Overeenkomstig haar exploitatievergunningen behandelt Belgarena vervuilde bodems en zand via biologische weg. Het bedrijf maakt gebruik van endogene bacteriën die zich zullen voeden met de organische polluenten en ze zullen afbreken tot onschadelijke stoffen. Belgarena past ook de fysisch-chemische wastechniek toe om verontreinigde grond te reinigen.

De behandelingen die Belgarena uitvoert, hebben tot doel om het volume en de mate van verontreiniging van de verontreinigde materialen te beperken. Kwestie van ze rechtstreeks nuttig te kunnen toepassen (bijvoorbeeld de gereinigde aarde die naar de Terril Saint- Jacques gaat) of af te voeren naar een ander afzetkanaal of een andere erkende verwerkingsinstallatie.

De belangrijkste polluenten die biologisch worden behandeld, zijn de minerale oliën, bepaalde PAKs (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen), de Vluchtige Organische Stoffen (VOS) en andere biologisch afbreekbare organische contaminanten.

Om de gronden te behandelen, combineert Belgarena een aantal beproefde technieken zoals beluchting, omzetting, de injectie van bacteriën en nutriënten, de opvang van eventuele vluchtige verontreinigende stoffen en de behandeling van de lucht. Het goede verloop van de operaties en de vorderingen in de reiniging worden nauwlettend opgevolgd, tot een materiaal bekomen is dat beantwoordt aan de normen voor nuttige toepassing.