Het regenwater dat in contact staat met de verontreinigde grond wordt opgevangen, behandeld en geanalyseerd alvorens het geloosd wordt op verschillende duidelijk bepaalde punten. Er wordt nooit enig water dat schadelijk kan zijn voor de gezondheid van de mens of voor de ecosystemen (fauna en flora) in het natuurlijk milieu geloosd.

Alle andere afvalwater van de site wordt ook periodiek gecontroleerd.