Al meer dan 20 jaar breekt Belgarena een lans voor de ontwikkeling van de Groep ROTON Environnement in Wallonië.

Haar hoofddoelstelling is licht verontreinigde grond die afkomstig is van burgerlijke bouwwerken en bodemsanering reinigen en verwerken voor nuttige toepassing.

Belgarena behandelt ook gieterijzand en andere afvalstoffen en inerte materialen, terwijl ze tegelijk activiteiten uitoefent in de productie en de logistiek van materialen voor de sector Gebouwen en Openbare werken.

Buiten de acties voor de bescherming en de ontwikkeling van de fauna en flora op de Terril Saint-Jacques, die de SETSJ voert, organiseert en steunt Belgarena concrete, milieuvriendelijke acties op de site van Farciennes, met name in het kader van het riviercontract “Samber”.