Een minerale wereld: aarde en zand

Einddoel van het project

De oorsprong van het platform

In 1997 legde de vroegere Waalse afvalstoffendienst, ‘Office Wallon des Déchets’ (vandaag DSD-Département du Sol et des Déchets, Departement Bodem en Afvalstoffen) de vinger op een bijzondere milieuproblematiek: er bestond in Wallonië geen enkel centrum voor de reiniging van het zand dat van de lokale gieterijen kwam.“Belg” “Arena”, het Belgisch centrum voor de behandeling en verwerking van zand (“haerenae” in het Latijn) is uit deze vaststelling geboren.  

Een site met een opmerkelijke bestemming

BELGARENA NV is een erkend verwerkingscentrum dat licht verontreinigde grond, gieterijzand, inert bouwafval en andere niet-gevaarlijke afvalstoffen in ontvangst neemt, analyseert, reinigt en recycleert.

U wil verontreinigde grond laten behandelen? Neem contact met ons op!

Contact ons