Belgarena heeft zijn eigen dok en kan schepen van 800 ton of 1200 ton ontvangen, wat het vervoer over water bevordert. 

Dat is goed voor een derde minder materiaalbewegingen op de weg. Dit beperkt aanzienlijk de hinder door dergelijk verkeer: verbruik van fossiele brandstoffen, uitstoot van broeikasgassen (CO2, NOx), uitstoot van fijn stof, hinder voor de omwonenden, verkeersopstoppingen en verkeersongevallen.

Equipement.JPG
20210428_Chargement_darse (1).jpg

Meer weten?