Al meer dan 10 jaar zet Belgarena zich vrijwillig in voor ecologische duurzaamheid, overeenkomstig de principes van de Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad.

Belgarena wil iets doen aan de toenemende negatieve externe effecten van de klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit, de overconsumptie van hulpbronnen, de toenemende druk op watervoorraden en het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen en preparaten.

Daarom heeft Belgarena een actieplan ontwikkeld met zijn verbintenissen voor de komende jaren en het bedrijf wil ook transparant communiceren over de uitvoering van dit plan.

Daarnaast wil Belgarena ook partnerschappen aangaan met andere lokale spelers om de impact van al zijn activiteiten op te drijven.

20220622_Erythrée petite centaurée (2).JPG

Na een gedetailleerde diagnose heeft Belgarena vastgelegd wat de duurzaamheidsuitdagingen van zijn activiteiten zijn.

Die hebben betrekking op de volgende zaken:

  • Klimaatstrategie;
  • Energie;
  • Veerkracht en duurzaamheid;
  • Milieukwaliteit;
  • Circulaire economie;
  • Biodiversiteit;
  • Aansturing;
  • Uitstraling;
  • Gezondheid, welzijn en veiligheid.
ODD_Belgarena.jpg

Vragen?