Samen met de zusterbedrijven Roton Environnement en SETSJ zet Belgarena zich al meer dan 10 jaar in voor de volledige industriële reconversie van het terrein rond de voormalige steenkoolmijnen van Roton. Het bedrijf ontwikkelt zijn milieuactiviteiten en gaat volop voor een ecologisch duurzame aanpak, overeenkomstig de principes van de Europese verordening 2020/852.

Ons verhaal

In 1984 sloot de steenkoolmijn van Roton, de laatste werkende steenkoolmijn van Wallonië. Gezien de onvermijdelijke teloorgang van de activiteiten in steenkool voor huishoudelijk gebruik, besloot Roton SA begin jaren 1990 de site om te vormen. Zo kon plaats worden gemaakt voor nieuwe activiteiten die aansloten op de nieuwe industriële en maatschappelijke behoeften.

Daarom werd eind 2004 een dochteronderneming opgericht onder de naam Roton Environnement. Het doel? Expertise verwerven en ontwikkelen in de behandeling van industriële reststoffen(fijn staal en zand uit gieterijen) met het oog op hergebruik, vermindering of sanering.

ancien site charb-8.jpg
ancien site charb-3.jpg

In de tien jaar die volgden, stabiliseerde de groep Roton zijn activiteiten en creëerde het bedrijf een ontwikkelingsplan voor vier belangrijke domeinen:

  • de saneringvan zand uit gieterijen en grond (Belgarena SA),
  • deterugwinningvan afval afkomstig uit gesloopte gebouwen of civieltechnische constructies door ze om te vormen tot gerecycleerde aggregaten of 'technosol' (Belgarena SA),
  • de terugwinningvan niet-verontreinigde en gesaneerde grond en de heraanleg van de terril Saint-Jacques in Farciennes (SETSJ SPRL);
  • het industrieel drogen van fijne metalen (Roton Environnement SA).

Onze missie

Al meer dan 20 jaar leidt Belgarena de ontwikkeling van de groep Roton Environnement in Wallonië. De hoofdactiviteit is de voorbehandeling, de behandeling en de terugwinning van licht verontreinigde grond afkomstig van civieltechnische constructies en sites voor bodemsanering. Belgarena behandelt ook zand afkomstig van gieterijen en waterzuiveringsinstallaties en recycleert inert afval. Tegelijkertijd ontwikkelt het ook productie- en logistieke activiteiten voor gerecycleerde aggregaten en, binnenkort, kunstmatige bodems (van het type technosol). 

20210126_Installation bioventing (2).jpg

Onze visie

Samen met zijn zusterbedrijven wil Belgarena zijn activiteiten in Farciennes de komende 10 jaar ontwikkelen en zich positioneren als een 'centrum van uitmuntendheid in circulaire economie' voor de terugwinning van niet-gevaarlijk afval (bouwafval, grond, zand, slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties, groenafval, houtafval A, etc.).

circulaire.png

Onze waarden

De waarden van de groep zijn: respect, integriteit en verantwoordelijkheid.

2018-09 Vue aérienne Belgarena Chantiers écologiques (5).jpg

Respect: We houden rekening met ons 'gemeenschappelijk kapitaal', meer bepaald:

  • onze medewerkers en stakeholders, inclusief de gemeenschap waarin we actief zijn,
  • onze natuurlijke omgeving, die we verder willen ontwikkelen,
  • ons technisch en materieel kapitaal, dat we op een correcte manier willen gebruiken en onderhouden.

Integriteit: We zijn onberispelijk in ons gedrag, onze handelingen en beslissingen. We leven de wetgeving, de regelgeving en de voorschriften op de werkplek na.

Verantwoordelijkheid: We aanvaarden verantwoordelijkheid voor de directe en indirecte gevolgen van onze acties, op korte en lange termijn. Onze woorden, daden en geschriften weerspiegelen op elk moment de wil van de groep.

Heeft u een vraag?