Via zijn specifieke installaties voor de behandeling van vloeibaar afval verwerkt Belgarena slib uit verschillende bronnen. Daarbij wordt het afval ontwaterd, behandeld en gerecycleerd via de juiste kanalen.

 Dit zijn de toegestane afvalcodes:  010504, 020101, 170506, 190206, 190805, 190812, 190814, 190902, 191106, 191304, 191306, 191308, 200306.

Meer weten?