Belgarena is geregistreerd als erkende installatie (WT0007) door het Waalse gewest voor het verzamelen, sorteren, voorbehandelen en verwijderen van niet-gevaarlijk afval.

De binnenkomende grond kunnen we op vier manieren behandelen:

  • Mechanische voorbehandeling (zeven en fijnmalen)

Om de exogene afvalstoffen te scheiden en de verontreinigende stoffen klaar te maken voor afbraak door micro-organismen. Vanaf dit stadium is de meeste voorbehandelde grond voldoende veilig om te recycleren.

  • Biologische behandeling (bioremediëring)

Gebaseerd op het vermogen van bepaalde micro-organismen om de verontreinigde organische fractie te gebruiken als groeisubstraat (respiratie en volumetoename) en zo die componenten af te breken tot water en andere koolstofverbindingen. In eerste instantie gaat het erom de best aangepaste endogene micro-organismen te bevorderen zodat ze zich kunnen vermenigvuldigen.

  • Fysische behandeling (de grond wassen) 

Afhankelijk van het type vervuiling kan de grond fysisch behandeld worden met vocht, met zeving onder water onder druk, verschillende wasoperaties en uitwringing. De (mobiele) installatie wordt naar de site gebracht voor campagnes die enkele weken duren om de verontreinigde grond te behandelen, die de rest van het jaar wordt opgeslagen.

  • Bioventing

De grond wordt in zwaden geplaatst, onder een ondoorlatend membraan. Daarna zal een geforceerde luchtcirculatie de vluchtige verontreinigende stoffen - die op een filter met actieve kool worden opgevangen - recupereren.

20210126_Installation bioventing (2).jpg
Belgarena-4297.jpg
DJI_0173.JPG
Belgarena-4328.jpg

Vervolgens wordt de behandelde grond herwonnen op onze naburige site: de terril St.-Jacques, in samenwerking met SETSJ.

Belgarena biedt een totaaloplossing:

  • Meldingen van Walterre over grondverzet, met persoonlijk advies over optimalisatie van de loten;
  • Voorafgaande analyses, indien nodig;
    • Planning van weg- en rivierlogistiek;
    • Via zijn eigen ontvangstlocatie (WT001019), de terugwinning van grote volumes (type I, II, III, IV).