Belgarena is een door het Waalse Gewest erkend centrum voor het sorteren/recycleren van inert afval afkomstig uit de bouw en de afbraak van civieltechnische constructies.

Vanuit een circulaire aanpak verwerkt het bedrijf inert afval afkomstig uit de afbraak van civieltechnische constructies, zoals beton, gemengde materialen en teervrij asfalt. Het afval wordt gerecycleerd in moderne installaties die het ontijzeren, zeven en breken, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van een sorteertafel.

Belgarena verkoopt gerecycleerde 'CE2+'-producten, zowel mengproducten, beton als natuurproducten.

Dechetsinertes2.JPG

Bekijk onze tarieven