Belgarena tracht voortdurend de hinder voor de omwonenden te beperken met een proactief beleid: het suggereren van routes en verkeersplannen voor de vervoerders, geregelde schoonmaak van de wegen, strijd tegen stof, bevordering van het vervoer over water, enz.