Belgarena heeft haar eigen dok en kan zo boten van 1200 ton onthalen en meteen het vervoer over water bevorderen. Dat komt neer op een derde minder materiaalbewegingen langs de weg. Dit beperkt aanzienlijk de hinder door dergelijk verkeer: verbruik van fossiele brandstoffen, uitstoot van broeikasgassen (CO2, NOx), uitstoot van fijne deeltjes, hinder voor de omwonenden, verzadiging van het verkeer en risico van verkeersongevallen.